ung dung zalo tốt nhất rất có lợi cho chúng ta

Ung dung zalo là ứng dụng tốt nhất cho chúng ta các bạn hãy tải về để kết bạn giao lưu với nhiều người nhé ứng dụng này rất hay đấy

>> Các bạn có thể cần đến chúng tôi sửa chữa nhà của mình một cách tốt nhất thì tham khảo Tại đây

Anh gật đầu:À! Nhưng phải ung dung zalo tranh thủ chớ. Đọc đi, có gi không rỗ, ung dung zalo anh giải thích thêm cho.Tôi nói:Trước hết xin hỏi anh. Anh đã nhiều lần nói với em vl Bác Hồ. Anh Hiềng ở ngoài Bắc vô cũng có nói với em về Bác.Vậy Bác là ai vậy?Là Chủ tịch Hồ Chí Minh đang lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân ta.Em biết rồi. Bác là lãnh tụ của Đảng nữa. hưng Bác Hổ là ngubi như thế nào?Sáu Trung đang làm báo cáo về việc bị đánh lùa ở bót Giồng Riềng, có lẽ cũng thích thú với chủ đề tôi hỏi, bò viết xuống, quay ra giảng giải với tôi về Bác Hồ. Từ khi cướp chánh quyền đồn giơ, tôi đã nhiều lần nghe nói về Đác nhung chua dưọc ai giảng giải rồ ràng. Lần này mói đuợc Sáu Trung nói tỉ mĩ về tiểu sử của Bác. Qua đó, tôi đựơc biết Bác là lãnh tụ của dân tộc và của Đảng. Thật là may mắn cho tôi đuợc biết lãnh tụ của Đảng trưóc khi đọc Điều lệ Đảng, chuẩn bị vào Đảng. Tôi nghĩ một tổ chức nào cũng vậy, tính chât của tổ chúc đó thể hiện ở nhừng con người cụ thể. Con nguòi cụ thể có sức thuyết phục mạnh mẽ. Tôi ngồi nghe Sáu Trung nói về Bác Hô

ung dung zalo

và nuốt từng lòì của anh. zalo Tỗi còn nhò, không biết đưực zalo nhừỉig hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Nhưng trong tâm trí tôi, hoặt đông của Ngubì  qua giầng giải của Sáu Trung, CỒĨ1 ngubi iHf tói cho rằng cũng là biêu tượng của Đảng – là một tâm guong lón, như một ngọn hài dăng, cao, chói lọi, chiếu sáng khắp Hoi xé tan màn đêm nô lệ, đập tan mọi áp bức, bất công để xây đụng úìột xã hội công bằng, không có áp bức bóc lột, không co chiến tranh mằ Sáu Trung gọi là xă hội cộng sản. Tôi mơ uóc xã hội đó và thầm hy vọng những ngubi c.ộng sản đìmg bao giơ đỉ chệch mạc tiêu của mình, không phải bằng loi nói mà bằng nhõng việc làm cụ thể.

V Đó! “ Sáu Trung- nói, gỉọng xúc động: – Đó là lý tuỏng của Đảng và Bác Hồ, lãnh tụ kính yêu của chúng ta.

Tôi lại nghĩ đến chú Tây zalo app của tôi và như đang nghe thấy những lời hô của zalo app chú trước khi chết trong nhà tù. Chú chet thật là đẹp. Trước đây, khi đuực tin chú chết, tôi khóc vì thuong l chú, nguòi rộng rãi và thích choi vói trẻ em. Bây giơ, tôi kính phục chú. Chú Tây, một chiến sĩ Cộng sản đã mang lý tuỏng của Đảng trong trái tim cho đến hoi thở cuối cùng. Tôi nghi chắc không phải chỉ có chú Tầy mầ còn bao nhiêu chiến sĩ cộng sản khắc đã chết cho lý tuỉmg của Đảng. Tôi tự nói vói mình khi đuợc vào Đảng thì mình phải luôn xứng đáng với Đảng, xúng’ đáng với lãnh tụ của Đảng và nhũng ngưòi Cộng sản đã hy sinh. Có lẽ cái đẹp nhứt của cuộc dơi là ở chỗ đó. Tôi nghĩ những Đảng viên kết thành Đảng phải như vậy, phải mài giũa từng viên gạch cho lâu dài đẹp đẽ đố, thêm chối lọi. Còn không thi Đảng tự thủ tiêu minh, không có cách gì cứu vãn nổi.

Sáu Trung vẽ vai tôi:

Sao? Em thấy thế nằo? Anh giằng giải có rõ không mà trông em có vẻ buổũ vậy.

Post Comment