tu dien anh viet là từ điển này nó dịch tiếng anh rất tốt

tu dien anh viet nó có thể dinch tiếng anh sang tiếng việt rất tốt các bạn nhớ tải tu dien anh viet ve nhé nó rất đặc biệt

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn tu dien anh viet  Sáu Trung, đôi mắt ngân lệ:Em  tu dien anh viet nhớ chú Tây của em.Sẩu Trung đứng dậy thở dài. Anh bước ra của nhìn ra sân một lúc rồi trở vào:. Thôi! Em về tiểu đội đi! Trung độí ta âuợc nghĩ dưõng quân một thơi gian để chuẩn bị cho chiến địch lớn. TVong thơi gian này, em cố gắng đọc cho xong Điều lệ Đảng.Tôi tạm biệt Sáu Trung trở về tiểu đội,NgheSáu Trung, trong những ngày dưỡng quân, tôi tranh thủ đọc Điều lệ Đảng. Nhung đâu có đon giản. Tôi phải đọc tùng chữ tung câu và ghi lại những chỗ không hiểu để hỏi Sáu Trung; và cái gay go hơn là phải đọc lén. Bác Quí thấy tôi có hiện tuọng lạ, chú ý theo dõi.Ngoài sinh hoạt của bộ đội, tôi chỉ có thể rảnh rỗi vào buổi trưa. Tôi lận Điều lệ Đảng vào lung, ra nằm bên đống rom đuói bóng xoài. Tôi nằm nghỉ một lúc lâu, quan sát xung quanh không có ngưồi, mói ngồi dậy lấy Điều lệ Đảng ra đọc. Tôi đọc tìmg trang và ghi chép trong cuốn sổ nhỏ. Bất thần, bác Quí buóc tói. Bác hỏi:

Mày trốn ra đây làm gì vậy?Tôi ai la trieu phu không biết đối phó ra sao, đành thú ai la trieu phu thật:Đọc tài liệu của anh Sáu Trung cho mưạn.Đưa qua coi!Tôi đua tài liệu cho bác. Bác cầm lấy và lật lại trang đẩu. Bác nhướng mắt lên đọc từng chữ:Đi… ều… lệ… Đảng… Cộng sản… Đông… dưong. Bác cuời: – A! Đọc Điều lệ Đảng Cộng sản Đông dưang mà giấu.Tôi nói:Anh Sáu Trung biểu không cho ai biết hết.Sao kỳ vậy? – Giọng bác Quí uất ức: – Điều lệ Đảng có gì mà giấu. Bộ mấy chả khùng sao? Tiếng tăm của Đảng Cộng sản Đông dưong thì còn ai lạ gì nữa. Qua nói cho em rõ, qua biêtảng hồi em chua đẻ ra

tu dien anh viet

 

nữa. Không cổ Đảng Cộng co tuong sản Đông I dutmg thì ai huóĩìg dẫn dân co tuong cày Hóc Mỏn, Bà Điểm biểu tình năm hai muữi chín, ba muoi. Thôi! Em cho qua mượn cái lệ này qua coi. Xong, qua trả.Bác Quí không cẩn tôi trỗ lồi có đổng ý hay không, lậu luôn sấp tài liệu vào lung quần. Tôi xỉn lại mây, bác dứt khoát cũng không cho. Cuôì cùng, tôi chỉ có cấch năn nỉ bấc.Tốì, tôi chạy liền đến Sáu Trung và thuật lại đầu đuôi 8U I việc cho anh nghe. Anh nói:Thôi đuợc! Chi ủy đại đội gởi xuống có một cái. Để anh kiếm cách lâỳ lại.

Nguồn: http://giasonnhatrongoi.com/

Post Comment