Browse: Mẹo hay
Mẹo hay

Nguy hiểm zona thần kinh ở mắt

Siêu khuẩn zona thường gây ra bệnh được gọi là bệnh giời leo, khoảng 20% bên trên trái đất & nhiễm ở mắt khoảng 11%, thường thấy ở trẻ, là 1 bệnh nhiễm siêu khuẩn cấp tính của hạch rễ thần kinh sống lưng, siêu khuẩn nằm trú ở cơ thể bên dưới dạng bất…

Continue Reading