Đi tối cái chỗ mà người ta tìni được xác bà ta máy hút bụi

Bảy già tôi không mặt đôi mật nôi với Angie nữa. Nàng đang nhìn vào cìôi mắt của tòi. Sean nói tiếp:
– Qua lạ khó khăn lam mr>i dẩy anh ra đi đườc. Trước khi Angie bị những côn điên sốt ruột hành hạ,
thì nàng vẫn bảo vệ anh: Sean thân yêu, Eric là một ké có tham. Có thê nào trách oán một con người đang muốn thử thách tài năng? Gốc gác Đức về phía mẹ và cái lõi quý tộc Pháp. Đứa con sau này của cháu sè là một dòng máu may phat dien lai may phat dien Đức, Pháp và Mỹ, chang phải là tuyệt vòi sao? Cháu đả có thê lấy.

Sean máy hút bụi máy hút bụi . Đừng chê trách anh ấy về cái tham vọng thành công”.

Nhưng rồi chang bao lảu, sự phấn khỏi đó đả chuyển thành niềm thất vọng: Sean, anh ấy không 5Têu cháu! Sean, anh ấy. Tôi ngắt lời Sanders:
– Ngưòi đàn bà chết tại biên giỏi Tanzania là ai vậy?
– Một du khách người Đức. Bà ta đi một mình, nói là để làm một cuộc thám hiểm đột xuất. Bà ta đà được hưống dẫn đi tối cái chỗ mà người ta tìni được xác bà ta. Nhiều nảm nay, tôi vẫn có hai thám tử riêng theo dõi Angie trong những chuyến nàng đi tlaăm quan châu Phi. Nàng không bao giò biết
chuyện đó.

Tôi muốn thanh toán nàng một khi có cơ hội, tức là khi tôi đă cầm tron# tay nhung tài liệu cho phép lôi nấm quyền quan. Nhưng không bao giò’ nàng ủy thác cho lỏi đước quyền điều khiển cả, dù là tạm thòi. Nàng cứ thế mà tiếp tục sồng! Sau lời thú nhận của Annie tại Mount Kenya Safari – Club, tôi nhận thức rằng tliời cơ. Luật lệ nưốc Mỹ quy định phải chò báy nám sau mói được tuyên bô là một ngưòi mất tích đã chêt. Tôi cần có những mảnh thi hài đeo những đồ nữ trang đặc biệt của Angie.

Tôi đă cho thực hiện kê hoạch đó. Tất cả
trở thành dễ dàng một cách tuyệt vòi máy rửa xe máy rửa xe .

Post Comment